Wednesday, July 23, 2008

Aktiviti Pelajar 1: Pembentangan Kertas Kerja Tahun 2008

Di maklumkan bahawa saya akan membentangkan kertas kerja di 3 seminar berikut :

  • 15 Oktober 2008- Seminar Keusahawanan Islam ke 3 Peringkat Kebangsaan anjuran Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya bertempat di Dewan Kuliah Utama API, UM- Tajuk kertas kerja : Daripada Ikan Kepada Jala : Satu Analisis Pelaksanaan Program Pembangunan Keusahawanan Asnaf Zakat di Pulau Pinang. Dateline kertas kerja : 15 September 2008.

  • 29-30 Oktober 2008- Seminar Fiqh dan Pemikiran Islam Lestari 20008 anjuran Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, USM bertempat di Dewan Persidangan Universiti, USM - Tajuk kertas kerja : Kelestarian Fiqh Dalam Pengurusan Wakaf di Pulau Pinang. Dateline kertas kerja : 31 Ogos 2008.

  • 13-14 Disember 2008- National Management Conference 2008 anjuran Universiti Darul Iman, Terengganu di Primula Beach Resort, Kuala Terengganu. Tajuk kertas kerja : The Management of Waqf Development In Malaysia: From Here To Where ? Dateline: Abstrak - 30 Ogos 2008 @ Kertas kerja : 30 Oktober 2008.

No comments: