Sunday, July 27, 2008

Kertas Kerja Pertama (Sulung)

SISTEM PENYAMPAIAN MANFAAT WAKAF KEPADA
“MAUKUF ALAIH” DI NEGERI PULAU PINANG : SATU CADANGAN PENYELIDIKAN [1]

Abstrak

Institusi wakaf telah wujud sejak lebih dari 1400 tahun dahulu. Rasulullah S.A.W merupakan pengasas ibadat wakaf. Islam amat menganjurkan umatnya melakukan wakaf. Ini disokong oleh dalil ayat Al-Quran dan hadis. Penggemblingan harta wakaf terbukti dapat membantu golongan maukuf alaih, malah dapat berperanan lebih besar terutama untuk kemajuan dan pembangunan sosio-ekonomi umat Islam secara keseluruhan. Untuk mencapai matlamat ini, sistem penyampaian manfaat wakaf perlulah efektif, efisyen dan sampai kepada sasaran. Adalah sangat menarik untuk mengkaji proses sistem penyampaian ini dan bagaimana ia berfungsi bagi menyampaikan manfaat kepada umat Islam. Kertas kerja ini berhasrat untuk membentangkan satu cadangan penyelidikan mengenai sistem penyampaian manfaat wakaf kepada maukuf alaih di negeri Pulau Pinang.

[1] Kertaskerja yang dibentangkan di Bengkel Siswazah ISDEV III anjuran bersama Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV) dan Institut Pengajian Siswazah, Universiti Sains Malaysia pada 12 dan 13 Disember 2007.

No comments: