Wednesday, July 23, 2008

Aktiviti Pelajar 2 : Perkembangan Cadangan Penyelidikan PhD

  • Pembentangan : Cadangan Penyelidikan PhD telah dibentangkan pada 18 Julai 2008.

  • Tindakan : Tindakan seterusnya ialah membaiki pembetulan cadangan tersebut.

  • Kajian perpustakaan akan dijalankan untuk menyenaraikan kategori mawquf alaih yang dijangka djalankan dalam bulan Ogos 2008.

No comments: