Sunday, July 27, 2008

Kertas Kerja Kedua

PENGURUSAN WAKAF DI MALAYSIA : QOU VADIS ? [1]

Abstrak

Peranan institusi wakaf adalah sangat besar dan dominan kepada tamadun manusia sejagat. Bagi umat Islam, wakaf merupakan penyelesaian kepada banyak permasalahan pembangunan sosio-ekonomi, politik, budaya masyarakat dan kedudukan akidah. Bagi masyarakat bukan Islam pula, model wakaf dicontohi dan dibudayakan, terutama dalam strategi mengumpul dan penggemblingan dana awam. Kehebatan institusi wakaf dipelopori dari zaman Rasulullah SAW sehinggalah sekarang. Namun begitu kini peranan wakaf di Malaysia tidak hebat lagi. Wakaf seakan semakin dilupakan. Institusi yang menguruskan wakaf dipinggirkan. Nama wakaf bukan lagi sesuatu yang boleh dibanggakan. Malah lebih teruk dan serius lagi institusi wakaf ditohmah dan dimomokkan kerana gagal berfungsi dengan berkesan. Kesannya ibadat wakaf makin dilupakan. Menafikan kewujudan wakaf bermakna mensia-siakan pahala besar yang menanti. Jadi quo vadis[2] wakaf?. Kertas kerja ini bercadang untuk melihat polemik ini dan mencadangkan apa yang perlu dilakukan serta cadangan formula penyelesaian yang boleh dilaksanakan.

Katakunci : Wakaf, Peranan dan Kepentingan dan Halatuju.

[1] Kertaskerja yang disampaikan di Bengkel Antar-Bangsa Pembangunan Berteraskan Islam 2008 anjuran Universitas Medan Area (UMA), Medan Indonesia dan ISDEV, USM pada 12 dan 13 April 2008.
[2] Qou Vadis adalah phrasa Latin yang bermaksud “hendak kemana”. (http://en.wikipedia.org/wiki/Quo_vadis diakses pada 3 Mac 2008.

No comments: