Tuesday, February 17, 2009

MISKIN TEGAR - SATU LAGI PROFIL BARU MOHAMAD SALLEH ABDULLAH ?

Selepas 13 tahun berkhidmat di PUZ, saya diminta berkhidmat di Bahagian Agihan dan Pembangunan Masyarakat (JAPM) dan diberikan satu bidang baru untuk tugasan, iaitu Kemiskinan Tegar. Fungsi Bahagian ini adalah untuk memastikan program dan projek-projek pembangunan ekonomi yang sesuai untuk mengeluarkan mereka daripada kemiskinan tegar. Di Pulau Pinang, definisi kemiskinan tegar dikategorikan bagi ketua isi rumah yang memperolehi pendapatan bulanan kurang daripada RM500.00 sebulan. Berikut adalah pengalaman pekerjaan (profil) saya sebelum ini :
*Tahun *Jawatan *Bidang
1988 * Sub-Editor (Majalah Galeri Pendidikan) * Penulisan / Editorial
1989 * Amil Zakat (MAINPP) * Ceramah /Taklimat /Kutipan Zakat
1990 * Pegawai Wakaf (MAINPP) * Wakaf / Pendaftaran Inventori
1991 * Pen. Pengurus Wakaf (MAINPP) * Wakaf / Pengurusan
1995 * Ketua Bahagian Operasi (PUZ) * Pemasaran / Promosi Zakat/ Dana Wakaf
2003 * Ketua Bahagian Fitrah & Ketua Jabatan Perkhidmatan Pelanggan * Pengurusan/Kutipan Fitrah & Perkhidmatan Pelanggan
2005 (Jan) * Pegawai Khas Kepada YB YDP MAINPP * Strategi Memajukan Zakat/ Wakaf /Sumber Am
2006 (Apr) * Penolong Pengurus Besar PUZ * Kajian Impak/Penyelidikan
2006 (Nov) * Pengurus Besar Permodalan Wakaf PP * Pengurusan Wakaf Secara Korporat
2007 (Sept) * Pegawai Khas Kepada YB YDP MAINPP * Strategi Memajukan Saham Wakaf / Wakaf Tunai
2009 (Jan) * Pegawai Pemantau (Jabatan Agihan PUZ) * Pemantauan Projek Agihan Zakat/Kemiskinan Tegar

No comments: