Monday, February 16, 2009

CORAT CORET SEKITAR SEMINAR EKONOMI ISLAM API UM (1) - PERBINCANGAN ISU-ISU WAKAF MERIAH & MENARIK

Sesi Selari ketiga (III) pada hari kedua seminar (11 Feb) mengenai tajuk isu-isu wakaf ternyata sangat menarik dan "lively". Sebenar sekretariat telah menyediakan tema khas wakaf iaitu pengkorporatan institusi wakaf tetapi oleh kerana hanya 1 sahaja kertas kerja diterima, maka terpaksalah kertas kerja wakaf digabungkan. Hasilnya sesi selari mengenai isu-isu wakaf yang menampilkan 3 kertas kerja. Kertas-kertas itu ialah Produk Wakaf Kontemporari : Saham Wakaf dan Wakaf Saham oleh PM Dr Siti Mashitoh Mahamood, Pengkorporatan Institusi Wakaf oleh Mohamad Salleh Abdullah (pelajar PhD USM) dan Wakaf Tunai : Mekanisme Pembiayaan Pendidikan di IPTA oleh Razali Othman (pelajar PhD UKM-fellow ISDEV). PM Dr. Siti Mashitoh Mahamood juga menjadi chairperson sesi isu-isu wakaf ini. Beliau membentangkan kertas kerja beliau terlebih dahulu sebelum mempengerusikan sesi ini. Di dalam kertas kerja, beliau menekankan tentang kajian yang dilakukan terhadap saham wakaf dan wakaf saham terutama di MAIS, YADIM dan Johor Corp. Beliau mendapati mekanisme wakaf yang terlibat di dalam produk-produk ini sebenarnya tidak sama walaupun menggunakan istilah saham wakaf. Komponen produk adalah berbeza antara satu sama lain. Beliau menekankan tentangnya jika wujud fleksibiliti di Majlis Agama Islam Negeri (MAIN), banyak produk wakaf, tidak kira samada saham wakaf atau wakaf saham boleh diperkenal dan dilaksanakan.
Kertas kerja kedua tentang pengkorporatan institusi wakaf pula menekankan tentang pentingnya wakaf dikorporatkan kerana struktur organisasi MAIN tidak menekankan tentang kepentingan wujudnya muttawali dalam pengurusan wakaf hari ke hari. Sehingga sekarang tiada kakitangan MAIN yang bertindak sebagai muttawali wakaf, yang mana menyebabkan wakaf tidak diuruskan dengan baik. Pengkorporatan wakaf mempunyai banyak kelebihan terutama dapat memperkenalkan banyak produk wakaf yang baru dan mengatasi masalah kelemahan MAIN terutama dari segi kekurangan kakitangan. Pengkorporatan juga dapat meningkatkan imej wakaf kerana usaha-usaha mempromosikan wakaf akan dilakukan supaya produk-produk wakaf dapat sambutan daripada orang ramai. Razali Othman pula menekankan betapa pentingnya wakaf tunai dapat menjana sumber yang banyak bagi membiayai pendidikan IPTA. Beliau memberikan contoh banyak IPTA awam seperti Universiti Al-Azhar dan Universiti Oxford dibiayai oleh sumber wakaf tunai sehingga dapat memajukan bidang pendidikan masing-masing. Beliau berpendapat wakaf tunai di Malaysia sangat berpotensi untuk dimajukan dan dijana seperti mana Universiti Al-Azhar dan Universiti Oxford. Beliau juga bersetuju bahawa pengkorporatan wakaf dapat mencapai matlamat menjadikan wakaf tunai sebagai sumber dana pembiayaan universiti. Gabungan
Sesi soal jawap menjadi panas apabila Prof. Dr. Ghafar Ismail bangun memberi pandangan tentang senario budaya pengkorporatan yang dijalankan di Malaysia. Ada pengkorporatan yang berjaya dan ada yang gagal. Beliau menceritakan pengalaman mewujudkan produk wakaf tunai peringkat UKM yang mengalami jalan sukar akibat tindakan MAIWP yang enggan meluluskan produk wakaf yang dicadangkan oleh pihak lain tetapi pada masa yang sama tidak memperkenalkan produk wakaf tunai kepada masyarakat. Masyarakat berada dalam dilema kerana walaupun ingin memajukan institusi wakaf tetapi tidak bidang kuasa untuk berbuat demikian. Beliau akhirnya setuju dan akur bahawa dalam sesetengah hal seperti wakaf, pengkorporatan merupakan jalan penyelesaian masalah wakaf tetapi idea atau perubahan paradigma tersebut perlu datang daripada kalangan ahli MAIN sendiri.
[MSA : perbincangan tentang wakaf selalunya amat panas]

No comments: