Thursday, September 18, 2008

Kertas Kerja Yang Diterima Untuk Konvensyen Kebangsaan Pengurusan Harta Pusaka, Wasiat dan Wakaf di Terengganu pada 18 & 19 Oktober 2008

PEMBANGUNAN HARTA WAKAF DI PULAU PINANG

FAKHRUDDIN BIN ABDUL RAHMAN [1]
Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP), Tingkat 8 & 9, Menara UMNO, No. 128, Jalan Macalister, 10400 Pulau Pinang. Email : fakhruddin@mainpp.gov.my. Tel : 019-4750864/
04-2260305/319/312. Faks : 04-2260380.

MOHAMAD SALLEH BIN ABDULLAH [2]
Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP), Tingkat 8 & 9, Menara UMNO, No. 128, Jalan Macalister, 10400 Pulau Pinang. Email : salleh3055@yahoo.com. Tel : 012-4149005/
04-2260305/319/312. Faks : 04-2260380.

ABSTRAK

Kedatangan pedagang-pedagang Islam yang terdiri pelbagai puak dan bangsa berbeza daripada merata pelusuk dunia ke Pulau Pinang telah mewujudkan satu bentuk budaya Islam yang sangat hebat dan sukar ditandingi sehingga sekarang. Akibat keluhuran hati dan kekuatan akidah golongan ini, telah wujud banyak enklaf-enklaf wakaf yang bertaburan di sekitar bandaraya Georgetown. Enklaf-enklaf ini berpusat di satu-satu petempatan di mana akhirnya institusi masjid menjadi pusat kegiatan utama. Hasilnya lahirlah sekumpulan manusia yang berperanan menguruskan masjid-masjid dan tanah-tanah yang diwakafkan ini. Masjid Pakistan, Masjid Benggali, Masjid Keling, Masjid Melayu, Masjid Acheh dan Masjid Aga Khan (fahaman Syiah) merupakan nama-nama masjid yang terkenal di Pulau Pinang yang dapat dikaitkan dengan kumpulan-kumpulan ini. Kertas kerja ini bertujuan untuk melihat bagaimana Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP) memainkan peranannya untuk membangunkan kawasan-kawasan ini. Kertas kerja ini juga bertujuan untuk menganalisis strategi dan bentuk pembangunan keseluruhan tanah-tanah wakaf yang berpotensi di Pulau Pinang yang telah dilaksanakan. Hasil analisis mendapati bahawa pembangunan tanah wakaf adalah sangat mencabar dan amat memerlukan sokongan dan kerjasama daripada pelbagai pihak sebelum kejayaannya dapat dicapai.
[1] Fakhruddin Abdul Rahman merupakan Setiausaha, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang.
[2] Mohamad Salleh Abdullah merupakan Pegawai Khas Kepada Y.B Haji Shabudin Yahaya, Yang DiPertua, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang.

No comments: