Tuesday, September 9, 2008

Waqaf Perlukan Pemain Tempatan ?

Apakah makna kenyataan di atas? Ada dua versi makna kepada persoalan di atas. Pertama, maksudnya tidak perlu pemain import. Ini bermakna pengurusan tidak memerlukan orang luar untuk datang menyelesaikan masalah waqaf. Cukup dengan orang tempatan sahaja. Maksudnya staf dari kalangan kakitangan Majlis Agama sahaja boleh diambil untuk menjawat sebarang jawatan tinggi di dalam organisasi yang akan menguruskan waqaf secara berkesan ini. Ada dua sebab kepada isu ini, pertama, isu sensitiviti dan kedua isu kepakaran. Isu sensiviti ialah kakitangan Majlis Agama tidak dapat menerima jika orang luar dipilih. Ini mungkin kerana perasaan iri hati atau kerana mereka berasa diketepikan. Isu kedua banyak bergantung kepada kepakaran staf tertentu. Staf dalam dirasakan lebih pakar mengenai waqaf dan dengan itu harus diberi peluang kenaikan pangkat dan jawatan berbanding dengan staf dari luar yang mereka sifatkan sebagai tidak mampu membuat pembaharuan waqaf. Oleh sebab itu jika ada peluang kenaikan pangkat atau pengisian jawatan yang lebih tinggi, mereka akan berasa terhina jika tidak dipilih. Malah mereka akan mengambil tindakan yang tidak sepatutnya agar calon luar tidak terpilih atau syarikat dibubarkan. Persoalannya sekarang bukan tidak boleh orang luar, cuma di dalam Majlis Agama sendiri tiada staf yang lebih baik, sebab itu perlu dibawa calon dari luar. Tetapi sebahagian besar berpandangan kakitangan dalam lebih baik. Lebih baik pemain tempatan daripada pemain import. Kenapa pulak? Pemain import tak baguskah ?

No comments: