Thursday, September 18, 2008

Abstrak Kertas Kerja Yang Ditolak

PENGURUSAN WAKAF, HARTA PUSAKA DAN WASIAT DI MALAYSIA :
QUO VADIS ? [1]

Abstrak

Sejak kebelakangan ini isu pengurusan harta umat Islam di Malaysia hangat diperkatakan. Banyak pihak memberikan pelbagai pandangan dan cadangan. Ada yang mempertikaikan peranan yang dimainkan oleh Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) yang dikatakan tidak membuat sebarang perubahan yang signifikan. Apakah benar tuduhan tersebut? Daripada analisis awal wujud kelemahan yang ketara dalam pengurusan wakaf, harta pusaka dan wasiat di negeri-negeri di Malaysia yang menunjukkan yang ianya tidak cekap dan efisyen. Walaupun demikian, setakat ini tidak ternampak adanya usaha serius yang dilakukan oleh MAIN untuk memperbaiki kelemahan ini. Jika begitu quo vadis wakaf, pusaka dan wasiat? Apakah masa depan aset-aset ini? Bagaimanakah kedudukan sosio-ekonomi umat Islam dan ummah yang perlu dibela? Kertas kerja ini bercadang untuk melihat fenomena tersebut serta mencadangkan pembaharuan dan reformasi yang boleh dilaksanakan bagi memantapkan pengurusan harta umat Islam ini. Salah satu cadangan yang boleh dilaksanakan untuk membaiki pengurusan wakaf ialah melalui kaedah muttawali korporat. Bagi pengurusan harta pusaka pula, satu pelan tindakan drastik perlu digubal, manakala pengurusan wasiat memerlukan penerokaan minda bentuk baru.

[1] Kertaskerja yang akan dibentangkan di Konvensyen Kebangsaan Pengurusan Harta Pusaka, Wasiat dan Wakaf anjuran bersama Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Majlis Agama Islam & Adat Istiadat Melayu Terengganu (MAIDAM) di Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman pada 18 & 19 Oktober 2008.

No comments: