Tuesday, August 5, 2008

Penyelidik Bersekutu Isdev Dilantik Ahli Panel Bengkel Wakaf BANGKIT 2008

Setelah memerintah Pulau Pinang selama 5 bulan, Kerajaan Pakatan Rakyat mula menunjukkan minat terhadap pengurusan wakaf. Buktinya Bengkel Pembangunan Umat Islam Pulau Pinang 2008 (ringkasnya Bangkit 2008) telah diadakan. Dalam program ini, sebanyak 21 bengkel perbincangan diadakan yang meliputi isu sosial, ekonomi, isu anak nelayan, hospital Islam, hotel Islam, pengurusan waqaf, zakat, pengimarahan masjid, sektor industri, usahawan, hasil negeri dan banyak lagi. Untuk memantapkan lagi bengkel waqaf tersebut beberapa orang daripada agensi kerajaan di Pulau Pinang telah dijemput. Salah seorang yang telah dijemput ialah penyelidik Bersekutu ISDEV yang membuat sedang membuat pengajian Phd mengenai waqaf.

No comments: