Tuesday, October 14, 2008

10 Persepsi Negatif Masyarakat Umum Tentang Wakaf

Umum memang telah mengetahui tentang persepsi yang tidak baik mengenai wakaf. Seakan-seakan ada satu pandangan umum tentang wakaf di Malaysia. Pergilah ke mana negeripun sifatnya seakan-akan sama sahaja. Pengurusan wakaf dilihat serupa dan sinonim. Berikut adalah beberapa persepsi negatif terhadap wakaf :
1]. Pengurusan wakaf lemah dan Majlis Agama Islam Negeri dijadikan puncanya.
2].Wakaf dilihat gagal digembelingkan bagi membolehkan sumbangan diberikan dalam pembangunan umat Islam.
3].Wakaf gagal berperanan untuk membantu umat Islam secara keseluruhannya.
4].Ibadat wakaf sukar berkembang dan tidak berada dalam arus perdana hati umat Islam kerana ia hanya ibadat sunat.
5]. Institusi wakaf dijadikan faktor penyebab kenapa orang Islam gagal maju di sesetengah negeri.
6]. Harta wakaf dijadikan benteng penampan bagi memenuhi agenda peribadi sesetengah individu, personaliti, pemimpin dan organisasi.
7]. Wakaf menjadi liabiliti kepada masyarakat, bukan merupakan aset kepada masyarakat.
8]. Masalah wakaf sangat kusut sehingga dimuktamadkan tiada jalan penyelesaiannya.
9]. Segala macam masalah yang rumit dan kusut dikaitkan dengan wakaf.
10]. Dengan segala macam masalah yang ada maka wujud persepsi bahawa wakaf tidak perlu wujud. jadi tidak perlulah melakukan wakaf..
Dengan segala macam persepsi yang ditimbulkan, lantas apakah yang perlu dilakukan?
Ianya harus bermula dengan adanya peralihan minda (paradigm shift) di kalangan pengurusan tertinggi wakaf. Mereka perlu disedarkan tentang perlunya pengurusan wakaf diubah kepada keadaan yang lebih baik. Akhirnya mereka mestilah diyakini dan disedarkan bahawa masalah wakaf ini boleh diubati. Apakah ubat kepada penyakit wakaf ini? Terdapat banyak ubat di pasaran. Para doktor akan mengatakan ubatnya mujarab. Begitu juga para bomoh, juga mengatakan jampi serapah mereka berkesan dan mujarab. Adalah diyakini bahawa ubat untuk merawat penyakit wakaf ialah kaedah pengurusan. Bagaimana wakaf itu diuruskan? Siapakah orang itu? Bentuk pengurusan apakah yang dipakai? Dan pengurusan yang dimaksudkan ialah pengurusan yang hanya menjual satu produk sahaja, bukan banyak produk. Pengurusan yang baik ialah pengurusan yang kekal fokus terhadap perkhidmatan yang diberikannya. Pengurusan ini tidak dapat dipisahkan daripada istilah muttawali, satu nama yang hanya dikaitkan dengan pengurusan wakaf sahaja. Struktur Majlis Agama Islam sekarang tidak nampak dengan jelas siapakan muttawali wakaf tersebut yang sebenar kerana tidak fokus dan khusus. Yang pastinya tidak dapat dipastikan siapakah manager sebenar. Secara lebih terus terang, bentuk pengurusan secara korporatlah merupakan bentuk pengurusan wakaf yang releven sekarang. Dengan cara ini barulah persepsi masyarakat umum tentang wakaf akan berubah. Jika tidak wakaf akan kekal pada tahap lama, dengan persepsi sama. Maka siapakah yang hendak bertanggungjawab nanti ?
[ Mat Wakaf : hanya fikirkan persepsi yang baik-baik sahaja ]

No comments: