Sunday, October 5, 2008

Kembali Sibuk Selepas Hari Raya

Sebagai pelajar PhD dan Penyelidik Bersekutu ISDEV, saya kembali sibuk selepas hari raya ini. Antara aktiviti selepas hari raya adalah seperti berikut :
1). Perbincangan dengan penyelia mengenai penyelidikan PhD pada 7 Oktober 2008, jam 10.00 pagi.
2). Pembentangan kertas kerja, bersama Encik Fakhruddin Abdul Rahman, Setiausaha MAINPP di Konvensyen Kebangsaan Pengurusan Harta Pusaka, Wasiat dan Wakaf di Kuala Terengganu pada 18 dan 19 Oktober 2008 anjuran UKM dan MAIDAM. Tajuk kertas kerja yang akan dibentangkan ialah "Pembangunan Harta Wakaf di Pulau Pinang".
3). Pembentangan kertas kerja di Seminar Fiqh dan Pemikiran Islam Lestari anjuran PP Ilmu Kemanusiaan, USM dan JAKIM pada 29 & 30 Oktober 2008 bertempat di Dewan Persidangan Universiti (DPU), USM. Tajuk kertas kerja yang akan dibentangkan ialah "Kelestarian Fiqh Dalam Pengurusan Wakaf di Pulau Pinang".
4). Menulis kertas kerja bertajuk "Status Majlis Agama Islam Negeri Sebagai Pemegang Amanah Tunggal Waqaf : Satu Penilaian Semula". Kertas kerja ini akan dibentangkan di National Management Conference 2008 di Primula Beach Resort, Kuala Terengganu pada 13 & 14 Disember 2008. Seminar ini anjuran Fakulti Pengurusan Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Darul Iman Terengganu. Tarikh tutup kertas kerja ialah pada 15 November 2008.
5). Mula menulis Bab 4 (Kajian kes) mengenai profil kajian kes iaitu kedudukan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dalam sistem penyampaian manfaat wakaf.
[Maklumat Dipos oleh Mohamad Salleh Abdullah].

No comments: