Tuesday, October 6, 2009

ORGANIZATIONAL LAYOUT WISDEV DALAM ACUAN USM : CUBA FIKIR-FIKIRKAN !

Apakah yang dimaksudkan dengan organizational layout atau susunatur organisasi wakaf tunai ISDEV atau WISDEV ? Ianya bermaksud bagaimanakah wakaf tunai ini akan diuruskan, apakah bentuk organisasi dan sumber manusia yang terlibat, bentuk kerangka perundangan yang menguasainya dan mengawali skim ini, strategi kutipan dan pemasaran, sistem penyampaian manfaat wakaf, kaedah pembelian aset untuk dijadikan wakaf serta bentuk perbelanjaan-perbelanjaan dan program-program yang dibenarkan.
Dari segi struktur organisasi, bagaimanakah bentuk pengurusan WISDEV ini. Adakah ia akan diuruskan oleh satu jabatan atau bahagian yang akan ditubuhkan oleh USM. Atau sekadar satu bahagian di bawah ISDEV. Jika mahu WISDEV ini lebih hebat atau lebih mantap, mungkin USM boleh menubuhkan sebuah anak syarikat untuk menguruskannya. Atau cukup sekadar ISDEV menubuhkan sebuah yayasan untuk menguruskannya. Ianya boleh dinamakan Yayasan ISDEV. Penubuhan entiti organisasi yang akan menguruskan WISDEV ini juga akan menentukan siapakah yang akan mengetuai WISDEV. Jika anak syarikat USM, ia mungkin diketuai oleh pengurus besar (GM) atau Pengarah Urusan (MD). Jika yayasan, ia boleh diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif atau CEOnya. Jika USM atau ISDEV ingin menubuhkan bahagian atau jabatan sahaja, maka ianya setakat ketua bahagian atau ketua jabatan sahaja dengan skim dan tanggagaji setaraf dengan perjawatan USM sahaja. Tetapi jika anak syarikat atau yayasan, maka boleh diwujudkan skim perjawatan dan tanggagaji sendiri. Ini semua terpulang kepada bagaimanakah pihak atasan ISDEV atau USM melihat WISDEV ini. Bagaimana Visi dan Misi mereka ?Berpotensi atau tidak. Bagaimanakah ianya hendak diuruskan ? Jika mereka berfikiran luas dan objektif, mobilisasi sumber manusia boleh sampai ke tahap CEO, MD atau GM. Jika tidak mahu atau tidak berapa berani, maka ia mungkin ke tahap Ketua jabatan atau ketua bahagian sahaja. Atau paling teruk, hanya pegawai sahaja akan ditempat di sini.
Namun begitu perlu diingat bahawa pemilihan personel akan menentukan tahap kejayaan WISDEV. Jika CEO, MD atau GM dilantik, kita menjangkakan ia akan memberikan sumbangan dan impak yang besar terhadap kejayaan produk dan juga kejayaan organisasi ini, berbanding dengan hanya melantik seorang pegawai sahaja. CEO, MD atau GM sudah semestinya bertanggungjawab merancang, melaksanakan dan menganalisis pencapaian dan kejayaan produk dan juga syarikat yang diuruskannya. Samada CEO, MD, GM atau pegawai yang dilantik, ia juga akan bertanggungjawab merancang strategi kutipan dan pemasaran wakaf tunai ke negeri Pulau Pinang, jika tidakpun ke seluruh Malaysia. Ia juga perlu merancang bagaimanakah sumbangan boleh disalurkan ? Kaedah apa ? Samada bayaran terus, potongan gaji, online bank, internet banking atau sistem SMS. Ia juga perlu memikirkan di mana promosi hendak diadakan? Di samping itu jugak ia juga kena merancang bagaimanakah sumbangan kutipan wakaf tunai itu hendak dibelanjakan. Beliau kena tahu dan faham portion mana hendak dibelanjakan di mana ? Semuanya tidak boleh silap kerana semuanya melibatkan hukum syarak? Jadi CEO, MD, GM atau pegawai ini perlulah juga tahu operasional WISDEV ini. Dia juga perlu faham WISDEV ini dan melaksanakan program agihan wakaf ini dalam bentuk yang akan mendatangkan sumbangan yang berterusan kepada WISDEV. Bukan melaksanakan program yang akan menyebabkan orang ramai tidak lagi percaya kepada WISDEV dan tidak mahu menyumbang lagi. Program yang dilaksanakan perlulah pada masa sama bertujuan membuat agihan manfaat wakaf tetapi juga mempromosikan WISDEV ini dengan lebih hebat lagi. Beliau juga harus tahu tanggungjawab sebagai mutawalli yang dilantik oleh MAINPP, perlu menyediakan laporan yang perlu dikemukakan kepada MAINPP. Oleh kerana masa berlalu, wakaf tunai ini tidak boleh hanya bergantung kepada produk WISDEV sahaja. Produk wakaf tunai baru hendaklah diwujudkan dan dipromosikan. Ini adalah untuk menarik orang ramai terus menyumbang kepada WISDEV dan produk-produk wakaf tunai lain. Dari segi pengurusan kewangan dan governance, perlu disediakan peraturan kumpulan wang khusus untuk WISDEV. Perjalanan dan perbelanjaan wang kutipan akan mengikuti peraturan kewangan yang ditetapkan ini. Satu akaun berasingan dan khusus perlu diwujudkan untuk menyimpan wang kutipan ini sehinggalah jumlah kutipan mencukupi dan aset ssuai yang hendak dibina atau dibeli ditemui. Selepas pembelian aset, ia melibatkan aktiviti lain iaitu penyelengaraan semua aset yang dibeli dan juga pengurusan harta.
Inilah antara perkara-perkara yang perlu diperincikan apabila membincangkan organizational layout WISDEV. Mengadakan struktur organisasi entiti ini satu hal, manakala mengurusnya dari segi operasinya pulak satu hal yang lain. Semuanya bukan mudah. Namun begitu inilah yang perlu dilalui dan dilakukan terlebih dahulu sebelum memohon kelulusan untuk mengadakan Waqaf Tunai ISDEV. Itu belum tahu lagi samada mendapat kelulusan atau tidak daripada MAINPP. Belum mula sudah penat. Selepas lulus lagi penat untuk mempromosikannya.
[NotaMSA: Menggerakkan raksaksa yang sedang nyenyak tidur (ibarat kepada wakaf), memang penat, letih dan takut].

No comments: