Thursday, May 28, 2009

TUMPUAN KEPADA TESIS, BEBERAPA SEMINAR DIBATALKAN

Keputusan tekad sudah dibuat. Selepas ini saya akan menumpukan kepada framework proposal tesis yang sudah berapa bulan ditinggalkan. Maka dengan itu beberapa seminar atau conference yang dicadang dihadiri akan dibatalkan. Kalaupun ada seminar yang hendak dihadiripun, ia hanya bagi seminar yang telah dikemukakan kertas kerja atau seminar yang berkaitan dengan wakaf sahaja. Bagi kertas kerja yang belum dihantar walaupun abstrak sudah diterima, maka seminar itu jugak tidak akan dihadiri. Bermakna tiada kertas kerja akan dibuat. Bermakna kehadiran ke International Conference on Research in Islamic Laws (ICRIL09) juga akan dibatalkan. Bagi seminar yang khusus mengenai wakaf seperti International Conference in Waqf Laws and Management 2009 anjuran Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) pada 20-22 Oktober 2009, seminar ini akan dihadiri.

No comments: