Friday, May 29, 2009

KEPERLUAN KEPADA WAKAF PRODUKTIF

Sama seperti Indonesia, Malaysia juga memerlukan wakaf yang produktif. Masalah wakaf cukup lama dan kronik. Sudah banyak konvensyen dan seminar diadakan. Cukup banyak kertas kerja mengenai wakaf dibentangkan. Kalau dikumpul-kumpulkan kertas kerja tersebut dan dicampakkan ke dalam laut sebelah tepi Jambatan Pulau Pinang dekat dengan Kompleks Polis Marin, ia (kertas kerja itu) boleh menjadi sebuah pulau baru. Bolehlah kita namakan pulau itu dengan nama Waqf Papers Island". Pulau ini bolehlah nanti digandingkan dengan Pulau Jerejak untuk dijadikan projek Pembangunan Koridor Pulau-Pulau. Sekurang-kurangnya adalah manfaat daripada kertas kerja ini. Apapun wakaf tetap tak produktif jugak. Sebabnya begitu banyak resolusi dibuat dan rumusan diadakan, kertas kerja tinggal kertas sahaja kerana tak "bekerja". Semua idea yang dikemukakan tinggal begitu sahaja, hilang dipuput angin kerana tiada pihak berkuasa yang berminat dan mempunyai iltizam untuk menjayakan idea tersebut. Kalaupun sudah ada usaha sedikit dan permulaan untuk membaiki pengurusan wakaf, usaha tersebut digagalkan. Yang menggagalkannya bukan orang lain. Orang Islam jugak. Serupa darah dan sama-sama mengucapkan kalimah syahadah. Sampai bilakah stigma ini akan berakhir. Akhirnya yang rugi, mendapat malu dan mendapat dosa ialah orang Islam jugak. Bukan orang lain, sahabat kita jugak. Pengikut Rasulullah SAW jugak. Cuba renungkan !
[MSA : sudah letih berharap]

No comments: