Wednesday, April 21, 2010

AKTIVITI 4 : BRAINSTORMING BERMULA : OPERASI KUTIPAN DAN PEMASARAN


Kelihatan kakitangan Jabatan Operasi Kutipan dan Pemasaran
sedang bertukar-tukar idea dan buah fikiran

Bagi tujuan memfokuskan perbincangan, kumpulan dibahagikan mengikut Jabatan atau Bahagian masing-masing untuk mendapat input terbaik. Pecahan kumpulan adalah seperti berikut :

1]. Jabatan Agihan dan Pembangunan Masyarakat
2]. Jabatan Kutipan dan Pemasaran
3]. Bahagian Kewangan dan Akaun, Bahagian Pentadbiran, Bahagian Fitrah dan Bahagian Komputer

No comments: