Monday, April 26, 2010

AKTIVITI 5 : BRAINSTORMING JABATAN AGIHAN DAN PEMBANGUNAN MASYARAKATKelihatan Mohamad Kairi Ghazalli, Penolong Pengurus Besar, Jabatan Agihan
dan Pembangunan Masyarakat PUZ sedang mengendalikan sesi brainstorming jabatan.

No comments: