Monday, February 22, 2010

MASJID TANPA WAKAF : SATU BENTUK WAKAF KONTEMPORARI

Masjid Kristal di Pulau Wan Man, Terengganu yang didirikan di atas air.
Sejak dua tiga tahun kebelakangan ini telah wujud satu bentuk wakaf kontemporari baru. Fenomena ini berlaku di 2 negeri iaitu Terengganu dan Pulau Pinang. Ia dikenali sebagai "masjid tanpa wakaf" di mana bangunan masjid didirikan tanpa wakaf yang terlibat. Untuk lebih jelas, masjid-masjid ini didirikan di atas air atau laut, yang mana tanahnya bukanlah wakaf. Keadaan ini boleh dilihat di Masjid Terapung Tajung Bungah di Pulau Pinang dan Masjid Kristal di Terengganu. Dari segi tafsiran wakaf terdapat sedikit kontroversi di sini. Sesuatu masjid mestilah diwakafkan tanahnya. Begitupun untuk kedua-dua kes ini, tidak terdapat tanah yang diwakafkan kerana masjid ini diidirikan di atas air atau di dalam laut di mana tanahnya tidak diwakafkan. Hendak dikatakan wakaf irsod pun tidak kerana kerajaan negeri belum mewakafkan lagi laut atau gigi air yang menempatkan kedua-dua masjid ini. Begitupun membina masjid bolehlah dikatakan sebagai membuat wakaf, tetapi status tanahnya agak kontroversi. Apa pandangan ilmuan dalam kes ini ? Apa pulak pandangan anda ?

[NotaMSA : Mungkin bukan wakaf kot ?]

No comments: