Monday, September 28, 2009

PEMBENTANGAN KERTAS KERJA TAHUN 2010 DIJANGKA BERKURANGAN ?

Begitulah nampaknya keadaan yang akan berlaku tahun hadapan. Dengan desakan dan komitmen untuk mempercepatkan penulisan tesis Phd, maka keputusan tersebut dibuat. Tahun hadapan dijangka kertas kerja yang akan dibentangkan mungkin berkurangan sedikit. Jika tahun ini (2009) djangkakan 6 atau 7 kertas kerja telah berjaya dibentangkan, tahun hadapan mungkin hanya 1 atau 2 kertas sahaja. Itupun kertas kertas wajib sahaja (yang mana dapat arahan wajib sahaja. Misalnya di INGRAW2010. Satu lagi mungkin di seminar lain di USM. Itu sahaja pembentangan kertas kerja untuk tahun hadapan. Bagi Workshop Antar Bangsa UMSU-ISDEV yang biasanya diadakan setiap tahun, pada tahun hadapan mungkin tidak akan dihadiri. Workshop itu biasanya diadakan pada bulan Mei setiap tahun. Alasannya, berkemungkinan workshop itu akan clash dengan tarikh mengerjakan umrah pada waktu tersebut. Bagi pembentangan di seminar lain dijangka tidak akan dilakukan. Begitupun penulisan artikel popular akan tetap diteruskan kerana ia tidak melibatkan tumpuan masa yang banyak.
[NotaMSA : Hendak tumpu kepada penulisan kreatif pulak- cerpen, puisi, sajak dll. Barulah lengkap menjadi anak murid sifu (Prof). ?]

No comments: