Wednesday, September 2, 2009

PENGKATEGORIAN SUB-TEMA KERTAS KERJA WAKAF YANG PERNAH DIBENTANGKAN

Berikut adalah sub-tema 9 kertas kerja yang pernah dibentangkan dan lokasi pembentangan tersebut :

1]. Wakaf Tunai - 2 kertas (Medan, Indonesia Mei 2009) dan USIM (Julai 2009)
2]. Pengurusan Wakaf - 2 kertas (UDM, Dis. 2008) dan Medan,, Mei 2008
3]. Sistem Penyampaian Wakaf - 2 kertas (INGRAW02- 2007 dan INGRAW04 2009)
4]. Pengkorporatan Wakaf - 1 kertas (API, UM- Feb. 2009)
5]. Pembangunan Wakaf - 1 kertas (UKM / MAIDAM. Okt 2008)
6]. Fiqh Wakaf - 1 kertas (PP Ilmu Kemanusiaan, USM), Okt 2008.

Jadi kesimpulannya, pembentangan paper tentang tejuk tesis hanya dilakukan di INGRAW sahaja, tidak di tempat lain.

Oleh itu untuk memperbanyakkan paper tentang tajuk tesis Sistem Penyampaian Wakaf, 2 paper berikut akan dibentangkan iaitu :

1). "Kerangka Komponen Yang Membentuk Sistem Penyampaian Wakaf : Satu Cadangan Awal' akan dibentangkan di International Seminar On Waqf Management and Laws 2009 anjuran UAIM Gombak pada 17 & 18 Oktober 2009 dan
2). "Komponen Mutawalli Dalam Kerangka Komponen Sistem Penyampaian Wakaf : Satu Analisis Tentang Peranan dan Kedudukannya Dalam Pengurusan Wakaf" akan dibentangkan di Social Science Post-graduate national Seminar anjuran PPSK USM pada 28 & 29 Oktober 2009 akan datang.

[Nota MSA: Semoga lebih bersemangat, InsyaAllah].

No comments: