Wednesday, September 2, 2009

BUKU WAKAF : AZAM SIAPKAN BAB 1 DULU

Walaupun Profesor tidak menetapkan dateline untuk buku wakaf, saya berazam untuk menyiapkannya dalam tempoh masa tertentu. Paling penting Bab 1 kerana bab ini akan menjadi petanda (landmark) penting bagi kejayaan buku ini. kejayaan menyiapkan Bab 1 nanti tentunya akan menaikkan lagi semangat untuk menghasilkan buku sulung ini. Ini akan juga menjadi pendorong dan semangat kepada lain-lain aktiviti pengajian yang berkaitan. Misalnya progres tesis dan penyelidikan. Tentunya akan menjadi lebih garang dan cergas.
[NotaMSA : Buku baru semangat baru]

No comments: