Monday, June 15, 2009

TRANSFORMASI WAKAF : MULAKAN LANGKAH YANG BETUL

Memang ada banyak cara dan kaedah untuk melakukan perubahan dalam pengurusan wakaf. Cuma persoalannya, manakah cara dan kaedah yang betul ? Adakah membaiki wakaf dari dalam atau membaiki wakaf dari luar ? Adakah membetulkan wakaf dengan mengambil orang dalam atau dengan mengambil orang luar ? Adakah wakaf perlu diubati dengan hanya ubat aspirin atau dibedah terus bahagian yang sakit itu ? Manakah satu jawapannya ? Pelbagai pendapat diberikan untuk mengatasi masalah pengurusan wakaf ini. Ada sebahagian pengkaji berpandangan bahawa tambah sahaja kakitangan wakaf. Isunya adakah wang untuk membayar gaji kakitangan tambahan ? Berapakah lama kelulusan diperlukan ? Adakah Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) memberikan kelulusan. Jika kakitangan kontrak dan sementara diambil, berapa lamakah mereka boleh bertahan ?. Jika dapat peluang dan tawaran lebih baik adakah mereka kuat imannya untuk kekal bekerja di bahagian wakaf. Ini persoalan besar. Ada berpandangan masalah wakaf boleh diselesaikan dengan menswastakan sebahagian fungsi yang boleh diswastakan. Persoalannya bahagian yang mana ? Adakah pembangunan tanah wakaf ? Adakah bahagian undang-undang dan penguatkuasaan ? Adakah pembersihan tandas masjid dan surau ? Ada pula berpandangan bahawa permasalahan wakaf boleh diatasi dengan perngkorporatan wakaf ? Isunya adakah ianya dibolehkan mengikut undang-undang ? Bagaimana isu status Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) sebagai pemegang amanah tunggal wakaf ? Adakah akan terjejas statusnya ? Siapakah yang akan menjadi muttawalinya ? MAIN atau syarikat korporat tersebut ?. Semuanya menjadi persoalan yang membingungkan ?Yang pasti tindakan yang diambil perlulah langkah yang betul.
[MSA : tahu mana satu langkah yang betul]

No comments: