Tuesday, June 16, 2009

KERTAS KERJA PENGKORPORATAN WAKAF TULISAN MSA DIPILIH UNTUK DITERBITKAN OLEH UNIVERSITI MALAYA

Ketika kita sibuk dan berseronok di Pasar Ikan Medan, Indonesia tempohari, sepucuk surat daripada Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya tiba di ISDEV. Surat itu kandungannya memohon kebenaran untuk menerbitkan satu artikel milik MSA yang dibentangkan di API UM pada bulan Februari 2009 tempohari. Tajuk kertas itu ialah Pengkorporatan Institusi Wakaf Di Malaysia : Satu Cadangan Awal. kertas ini dicadang diterbitkan sebagai salah satu bab dalam buku. MSA hanya dapat tahu niat dan hasrat API UM itu selepas kita semua pulang daripada Medan. Katanya MSA mestilah memberikan kebenaran selepas tarikh tertentu (Tarikhnya semasa kita berada di Medan). Jika tiada jawapan, seolah-olah kebenaran diberikan dan artikel itu akan diterbitkan tanpa apa-apa pindaan (kertas kerja asal). Apa hendak dibuat. MSA hanya mengetahui tentang wujudnya surat itu selepas kita pulang berjumpa keluarga masing-masing di Pulau Pinang. Terima sahaja takdir Allah SWT. Sama-sama kita nantikan penerbitan buku ini. Biar 1Malaysia tahu kenapa pengkorporatan wakaf Pulau Pinang gugur dan rebah dibentes sebelum langkah pertama lagi.
[MSA : Perjuangan "mayat" pengkorporatan wakaf baru bermula]

No comments: