Wednesday, December 30, 2009

WAKAF TUNAI : TAHNIAH KEPADA ISDEV. USM

MSA dimaklumkan bahawa Mesyuarat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP) yang bersidang pada 23 November 2009 pada dasarnya telah memberi kelulusan produk Wakaf Tunai ISDEV kepada USM (ISDEV).
Tahniah diucapkan kepada ISDEV, USM atas perjuangan mendapatkan kelulusan produk Wakaf Tunai ISDEV ini. Dengan kelulusan ini maka USM memasuki senarai terkini bagi universiti yang mendapat kelulusan yang sama di negeri masing-masing.
[NotaMSA : tumpang gembira]

No comments: