Tuesday, March 17, 2009

PECAHAN TEMA KERTAS KERJA SEMIINAR IECONS 2009 USIM

Berikut adalah pembahagian kertas kerja persidangan mengikut tema / topik perbincangan daripada senarai 75 kertas kerja yang akan dibentangkan :

Perbankan/ Perbankan Islam (22 kertas kerja), Sistem kewangan (10 kertas), Sukuk/Islamic Capital (7 kertas), Pembangunan Ekonomi Islam (7 kertas), zakat (6 kertas), Dinar Emas (4 kertas), Pengurusan Islam / Modal Insan (3 kertas), Wakaf (2 kertas), Tabungan (2 kertas), Perdagangan Antarabangsa (2 kertas), Pelancungan Islam (2 kertas), Faktor Pengeluaran (2 kertas), Mudharabah (2 kertas), Isu Kemiskinan (1 kertas) dan lain-lain (3 kertas)

No comments: