Tuesday, March 17, 2009

75 KERTAS KERJA DITERIMA UNTUK IECONS 2009

Sebanyak 75 kertas daripada pembentang dari Malaysia dan luar negara telah diterima untuk Persidangan Ekonomi Islam Ketiga anjuran USIM. Daripada jumlah tersebut, 49 orang adalah merupakan pembentang dari Malaysia, manakala bakinya (26 orang) merupakan pembentang dari luar negeri. Pecahan pembentang dari luar negeri adalah seperti berikut ; Indonesia (9 orang), India (3 orang), masing-masing 2 orang wakil daripada negara United Kingdom (UK), Algeria, Australia dan Pakistan. Negara-negara seperti Iran, Nigeria, Brunei, Jurusalem, Perancis dan Singapura masing-masing menghantar seorang pembentang kertas kerja.

No comments: